Tuyển sinh cao đẳng và trung cấp - Hệ chính quy, năm 2020