Tuyển sinh mở lớp đào tạo Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên.