Thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, hệ chính quy, năm 2020