Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên khóa 2 - năm 2020.