Trưng bày sách báo Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu 2021


Chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tâm Thông tin – Thư Viện – Thiết bị tổ chức trưng bày sách báo tại Phòng đọc thư viện Trường, thời gian đến hết tháng 02/2021.

Hoạt động trưng bày gồm hai chủ đề chính là tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa đất nước đi lên phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và giới thiệu đến bạn đọc các sách có nội dung về thói quen sinh hoạt ngày Tết, các tập tục cổ truyền của dân tộc ta, các lễ hội, trò chơi đầu năm của dân tộc trong dịp Tết, cùng các loại báo, tạp chí Xuân như: Tuổi trẻ Xuân, Thanh niên Xuân, Thế giới Phụ nữ Xuân, An ninh thế giới Tết, Thuốc và sức khỏe Tết…

Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị  mỗi độ Tết đến, Xuân về nhằm giúp bạn đọc tiếp cận tìm hiểu sâu hơn về các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và các phong tục Tết truyền thống của dân tộc Việt.

                                                                      Tin: Trung tâm TTTVTB