GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.