HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN


Thực hiện kế hoạch của Tỉnh Đoàn về việc tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo “Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020 – 2030”. Chiều ngày 16/4/2021, tại Hội trường A, cơ sở 1 ngay sau khi thúc phiên thứ I, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo “Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” trong đoàn viên, sinh viên trường.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Đoàn trực Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cùng với sự tham gia của 100 đoàn viên, hội viên sinh là Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Chi đoàn, Chi hội và Ban cán sự các lớp. Trên cơ sở định hướng của chủ trì hội nghị, đại diện các đoàn viên, sinh viên đến từ các lớp, Chi đoàn đã đưa ra hội 7 lượt ý kiến để hội nghị xem xét và phản hồi về dự thảo nghị quyết, tập trung các vấn đề như phạm vi điều chỉnh, đối tượng, điều kiện được hỗ trợ, mức hỗ trợ... Trong đó, nổi bật các nội dung như: đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp cho các em học sinh, sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo; đề nghị phân 03 mức khen thưởng, xác định cụ thể đối với kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ở từng loại. Bên cạnh đó, cũng có 02 ý kiến của đoàn viên Chi đoàn giáo viên đề nghị nên quy định mức trợ cấp theo mức lương cơ bản để phù hợp với sự thay đổi của chế độ tiền lương trong thời gian tới và phù hợp với tình hình thực tế về chi phí học tập, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số các cấp. Đồng thời đề nghị tăng kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, sinh viên tại hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Bảo – Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường đã cung cấp thêm thông tin về một số vấn đề liên quan đến nội dung trong dự thảo nghị quyết và chính sách của  Nhà nước dành cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu hiện nay đang được áp dụng. Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn trường – Hội Sinh viên trường tổng hợp và gửi về Tỉnh Đoàn và để trình các cơ quan chức năng xem xét trước khi thông qua dự thảo Nghị quyết./.

                                                                             Tin: Đoàn Thanh niên