ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC SINH HOẠT KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021), TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2021


Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021),  tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021 và kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ dạy học tại Phan Thiết (1910 – 2021)

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Hội Sinh viên trường và các đoàn viên tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác trong năm học 2020 – 2021.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Ban Chấp hành Đoàn trường cũng đề nghị các Đoàn khoa, Chi đoàn triển khai các nội dung tuyên truyền về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ đến đoàn viên, thanh niên chi đoàn mình bằng những hình thức phù hợp, trong đó tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911). Về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về tình cảm yêu mến, kính trọng của tuổi trẻ cả nước cũng như các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bình Thuận, các đoàn viên, thanh niên trường đã đến dân hương, viếng Bác, nghe giới thiệu về quá trình của Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu và quá trình dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh Phan Thiết; tham quan triển lãm tranh kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 111 năm thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học ở Trường Dục Thanh 9/1910 đến tháng 2/1911.

Cũng nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức tuyên 10 thanh niên tiêu biểu trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021./.

                                                                   Tin: Đoàn Thanh niên