ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI ĐỘI HÌNH SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN “ÁO XANH XUNG KÍCH – ĐÁNH BAY COVID”


Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận triển khai đội hình sinh viên tình nguyện “Áo xanh xung kích – đánh bay Covid”

Sáng ngày 25/7, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã triển khai đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Áo xanh xung kích – Đánh bay Covid”. Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, sinh viên Nhà trường trong việc tham gia đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Từ ngày 25/7 đến ngày 01/8, đội hình sinh viên tình nguyện “Áo xanh xung kích – Đánh bay Covid” gồm 20 thành viên sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đóng chân trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Tất cả các tình nguyện viên tham gia chương trình đều được tập huấn các kiến thức căn bản về dịch tễ, cách phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoVi-2, phương pháp hướng dẫn người dân khai báo y tế, cách xử lý các tình huống khẩn cấp tại chốt và phải được thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm kỹ thuật Real time LT – PCR trước khi tham gia và sau khi trở về từ các chốt kiểm dịch.

Trong thời gian 01 tuần tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các tình nguyện viên sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng chốt kiểm soát, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: hướng dẫn người dân các thủ tục khai báo y tế, viết cam kết, thống kê số lượng người ra vào chốt, ghi chép danh sách, đo thân nhiệt, khử khuẩn khi ra vào chốt và hỗ trợ các phần việc khác tại chốt.

Ngay sau khi được Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Huyện Tuy Phong tiếp nhận, bố trí chỗ ăn ở, tập huấn kỹ năng và kiến thức cần thiết thì các bạn tình nguyện viên được đã được phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện ngay các công việc tại chốt.

Xác định đây là một nhiệm vụ khó khăn và áp lực, 20 chiến sỹ tình nguyện thể hiện quyết tâm cao nhất để cùng với các chiến cán bộ, chiến sỹ tại chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình, quyết tâm cùng cả nước chống dịch đem lại bình yên cho người dân.