THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN XÉT TUYỂN, NHẬP HỌC CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP - HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT I, NĂM 2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN XÉT TUYỂN, NHẬP HỌC CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP - HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT I, NĂM 2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.