HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP - HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT I, NĂM 2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP - HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT I, NĂM 2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.