THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CỦA PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.