THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.