Trang chủ
Thông báo
113 lượt xem 01/06/2017 03:42:07 PM
Khai giảng các lớp Anh văn, Tin học

126 lượt xem 01/06/2017 03:40:39 PM
TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CBQL GIÁO DỤC

Căn cứ thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; theo đó Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phải có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

112 lượt xem 31/03/2017 11:16:56 AM
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI ANH VĂN B

Ngày 13/02/2017 Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ khai giảng lớp Luyện thi ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B

112 lượt xem 31/03/2017 11:11:02 AM
Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 (lần 2)

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận thông báo đến học sinh, sinh viên các lớp Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy chưa nộp học phí kỳ 2 năm 2016-2017...

THƯ VIỆN ẢNH