Trang chủ
Tuyển sinh - Đào tạo
142 lượt xem 20/08/2018 02:16:00 PM
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐỢT 2 - NĂM 2018

Đề án tuyển sinh đợt 2 - năm 2018 nhóm ngành đào tạo giáo viên.

126 lượt xem 07/08/2018 09:26:40 AM
Kết quả trúng tuyển cao đẳng, trung cấp chính quy Đợt 1, năm 2018

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển Đợt 1 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy ngày 05/8/2018 của Hội đồng Tuyển sinh Trường; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển Đợt 1 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy, năm 2018 như sau:

97 lượt xem 23/07/2018 10:06:21 AM
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

101 lượt xem 13/04/2018 02:00:13 PM
Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm học 2018 tại trường Cao Đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa Ngành Luật, Quản trị nhân lực, Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh

89 lượt xem 26/03/2018 09:40:10 AM
Xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Sư phạm Tiếng Anh và Công nghệ thông tin.

107 lượt xem 16/03/2018 02:37:49 PM
Tuyển sinh trung cấp Sư phạm mầm non, hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận;

THƯ VIỆN ẢNH