Trang chủ
Tuyển sinh - Đào tạo
96 lượt xem 06/03/2018 03:16:16 PM
Kế hoạch thi tốt nghiệp ngành GDMN, 2016-2018, bậc TCCN và CĐLT, hình thức VLVH

Thực hiện Thông báo số 252/TB-CĐCĐ, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Thi tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non, niên khoá 2016-2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi như sau:

111 lượt xem 06/10/2017 09:23:01 AM
Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2017 tại Bình Thuận

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ năm 2017, đợt 2 (tháng 12-2017) tại Bình Thuận của Trường Đại học Tôn Đức Thắng liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, cụ thể như sau:

99 lượt xem 06/10/2017 09:20:59 AM
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy, đợt 3, 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy đợt 3 - năm 2017, cụ thể như sau:

106 lượt xem 06/10/2017 09:16:16 AM
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển Đợt 2 Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy, năm 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển Đợt 2 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2017

95 lượt xem 06/10/2017 09:13:07 AM
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy, đợt 2, 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy đợt 2 - năm 2017, cụ thể như sau:

102 lượt xem 06/10/2017 09:09:30 AM
Đề án tuyển sinh bổ sung đợt 1, năm 2017

Đề án tuyển sinh bổ sung đợt 1, năm 2017 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

94 lượt xem 06/10/2017 08:57:41 AM
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển Đợt 1 Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy, năm 2017

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển Đợt 1 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy ngày 30/7/2017 của Hội đồng Tuyển sinh Trường; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuy ển Đợt 1 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy, năm 2017 như sau:

THƯ VIỆN ẢNH