Trang chủ
Tuyển sinh - Đào tạo
258 lượt xem 23/07/2018 10:06:21 AM
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

278 lượt xem 13/04/2018 02:00:13 PM
Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm học 2018 tại trường Cao Đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa Ngành Luật, Quản trị nhân lực, Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh

229 lượt xem 26/03/2018 09:40:10 AM
Xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Sư phạm Tiếng Anh và Công nghệ thông tin.

291 lượt xem 16/03/2018 02:37:49 PM
Tuyển sinh trung cấp Sư phạm mầm non, hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận;

243 lượt xem 06/03/2018 03:16:16 PM
Kế hoạch thi tốt nghiệp ngành GDMN, 2016-2018, bậc TCCN và CĐLT, hình thức VLVH

Thực hiện Thông báo số 252/TB-CĐCĐ, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Thi tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non, niên khoá 2016-2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi như sau:

283 lượt xem 06/10/2017 09:23:01 AM
Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2017 tại Bình Thuận

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ năm 2017, đợt 2 (tháng 12-2017) tại Bình Thuận của Trường Đại học Tôn Đức Thắng liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, cụ thể như sau:

288 lượt xem 06/10/2017 09:20:59 AM
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy, đợt 3, 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy đợt 3 - năm 2017, cụ thể như sau:

301 lượt xem 06/10/2017 09:16:16 AM
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển Đợt 2 Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy, năm 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển Đợt 2 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2017

242 lượt xem 06/10/2017 09:13:07 AM
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy, đợt 2, 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy đợt 2 - năm 2017, cụ thể như sau:

LIÊN KẾT

THƯ VIỆN ẢNH