Trang chủ
Tuyển sinh - Đào tạo
125 lượt xem 10/09/2018 07:35:52 AM
Kết quả thi môn năng khiếu bậc cao đẳng - chính quy ngành sư phạm mỹ thuật - ngày thi 25/08/2018

Kết quả thi môn năng khiếu bậc cao đẳng - chính quy ngành sư phạm mỹ thuật - ngày thi 25/08/2018

62 lượt xem 23/08/2018 07:42:41 AM
Kế Hoạch Thi tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật Bậc cao đẳng chính quy, đợt II năm 2018

Căn cứ nhu cầu đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 được UBNN tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đề ra kế hoạch thi tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật, đợt II năm 2018 như sau:

64 lượt xem 20/08/2018 02:16:00 PM
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐỢT 2 - NĂM 2018

Đề án tuyển sinh đợt 2 - năm 2018 nhóm ngành đào tạo giáo viên.

THƯ VIỆN ẢNH