Đoàn trường tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BB chính trị và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhằm triển khai các nội dung công tác Đoàn – Hội đầu năm học 2021 – 2022 và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trong Nhà trường để triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên trường trong đầu năm học 2021- 2022, ngày 19/9, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học và tọa đàm “Phát huy vai trò của Bí thư chi đoàn” thông qua các trang mạng xã hội, qua đó tập hợp và kết nối đoàn viên thanh niên, đội viên trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Năm học 2020 - 2021 là một năm đặc biệt và khó quên đối với tập thể cán bộ Đoàn – Hội bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến quá trình tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên dưới sự định hướng, hỗ trợ của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường, cùng với tinh thần quyết tâm và nỗ lực, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã thay đổi phương thức tổ chức các hoạt động, vẫn phần nào đảm bảo được sự đa dạng ở các tuyến nội dung hoạt động, tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên trường tham gia rèn luyện.

Năm học mới 2021 – 2022 đã bắt đầu, tuy nhiên điều kiện dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động Đoàn – Hội của Nhà trường do tất cả các hoạt động đều được triển khai thông qua hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các cơ sở Đoàn – Hội trong toàn trường đã cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện ngay trong đầu năm học cho phù hợp, trong đó tập trung triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn trong tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong học sinh, sinh viên trường; hằng tuần các cơ sở Đoàn – Hội rà soát và báo cáo tình hình đoàn viên, thanh niên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để sớm có hình thức hỗ trợ kịp thời và tăng cường vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội thông qua hình thức trực tuyến.

Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò của Bí thư chi đoàn trong điều kiện học trực tuyến. Tại buổi tọa đàm, Bí thư các Chi đoàn cơ sở trong toàn trường đã lần lượt tham gia thảo luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề khó khăn hiện nay khi học tập và sinh hoạt thông qua hình thức trực tuyến như: Các hạn chế và giải pháp khi triển khai sinh hoạt chi đoàn trực tuyến; Vai trò của Bí thư Chi đoàn trong việc thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chi đoàn qua hình thức trực tuyến; Các kỹ năng cần thiết đối với Bí thư Chi đoàn trong nắm bắt và phản ánh tình hình ĐVTN do ảnh hưởng của dịch bệnh.

 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hiện nay đoàn viên thanh niên toàn trường đang triển khai hình thức học trực tuyến, vì vậy việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đoàn – Hội trực tuyến là một giải pháp kịp thời và phù hợp . Tuy nhiên, việc sinh hoạt chi đoàn theo hình thức trực tuyến có những hạn chế nhất định như: nội dung, hình thức sinh hoạt, các hoạt động, thời gian tổ chức sinh hoạt và việc đánh giá chất lượng nội dung tham gia hoạt động của đoàn viên. Trên cơ sở các nội dung chia sẻ, thảo luận của các Bí thư Chi đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường đã định hướng, gợi ý cách thức sinh hoạt trực tuyến để tạo sự kết nối, tương tác, thảo luận trong quá trình tổ chức, có thể lồng ghép các nội dung hỏi đáp, trò chơi nhằm tăng tính tương tác cao cho nội dung sinh hoạt Chi đoàn. Nội dung sinh hoạt trọng tâm giáo dục truyền thống, tuyên truyền các biện pháp phòng chống Covid, tuyên truyền nội dung các triển khai các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến do Đoàn cấp trên và Nhà trường phát động. Bên cạnh đó, các Chi đoàn cần lưu ý thời gian tổ chức sinh hoạt linh động giúp đoàn viên thanh niên có thể tham gia mọi lúc, mọi nơi, các nội dung dễ truyền tải với tư liệu, hình ảnh phong phú, sinh động kết hợp tổ chức các trò chơi tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong quá trình tổ chức

Việc phát huy khả năng của đội ngũ Bí thư các Chi đoàn trong việc sử dụng các trang mạng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn trong tình hình hiện nay sẽ là giải pháp mới nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trong quá trình triển khai, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hình thức phù hợp trong công tác phòng, tránh dịch Covid-19 hiện nay.

         Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiếp tục hướng dẫn, định hướng các đơn vị triển khai để phong trào sinh hoạt trực tuyến có sự lan tỏa và đạt hiệu quả cao.