BTU

Hội thi "Tuổi trẻ với kiến thức pháp luật" năm 2021

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên, tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật năm  (9/11), ngày 02/11/2021, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ với kiến thức pháp luật” năm 2021.

Một trong những điểm mới của cuộc thi năm nay đó là ngoài những kiến thức chung về các quy định pháp luật trên các lĩnh vực, Ban Tổ chức đã bổ sung thêm một số kiến thức, câu hỏi liên quan  đến kết quả kỳ họp thứ nhất và thông tin về nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống Covid-19 hiện nay. Theo đó, hội thi được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến với hai ứng dụng Google Meet và Kahoot, 04 đội thi đến từ các Đoàn khoa lần lượt trải qua các vòng thi gồm: Tìm hiểu kiến thức chung; Thanh niên với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Luật Thanh niên năm 2020 và Thanh niên với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết thức hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt số điểm cao nhất qua 03 vòng thi. Với cách thức tham gia dễ dàng, câu hỏi thi bám sát thực tế, cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2021 là một sân chơi trí tuệ lý thú và thiết thực về pháp luật, giúp đoàn viên, thanh niên trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật cần thiết, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật, các hành vi lệch chuẩn xã hội để trở thành những công dân có ích cho xã hội và có ý nghĩa giáo dục đoàn viên, thanh niên nhà trường trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh niên hiện nay ngày càng gia tăng.