BTU

SƠ KẾT ĐOÀN VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ GIAI ĐOẠN 2018-2022 VÀ CÔNG NHẬN ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG” NĂM 2021

Ngày 12/10/2021, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú giai đoạn 2018-2022 với sự tham gia của các đồng chí trong BCH Đoàn trường, BCH các Đoàn khoa và Chi đoàn giáo viên.

Qua 04 năm triển khai Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/8/2018 của Trung ương Đoàn về Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, các Đoàn cơ sở đã linh hoạt vận dụng nhiều hình thức khác nhau nhằm thực hiện đúng quy định và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào của địa phương nơi cư trú. Theo đó, 5/5 cơ sở  Đoàn trực thuộc trong toàn trường đã có chỉ đạo thực hiện điểm hướng dẫn tại các Chi Đoàn trực thuộc; đảm bảo 100% đoàn viên chi đoàn giới thiệu sinh hoạt nơi cư trú từ đó phát hiện ra nhiều mô hình và cá nhân tiêu biểu góp phần vào phát triển tại địa phương.

Ngay từ đầu năm học, BTV Đoàn trường đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở nắm thông tin về địa chỉ thường trú, tạm trú của Đoàn viên trong trường, chỉ đạo các Đoàn khoa lập danh sách, giới thiệu Đoàn viên về tham gia sinh hoạt tại địa phương. Thông qua các đợt sinh hoạt nội quy, BTV Đoàn trường cũng lồng ghép triển khai cụ thể về thời gian, cách thức tham gia sinh hoạt, đồng thời quy định cụ thể thời gian nộp nhận xét của địa phương, kết hợp đánh giá chất lượng Đoàn viên vào mỗi kỳ của năm học…

Hoạt động sinh hoạt nơi cư trú góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và chi đoàn, giáo dục đoàn viên nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi đoàn viên. Các đoàn viên tích cực tham gia hoạt động tình nguyện đóng góp cho sự phát triển địa phương cả về nhân lực, vật chất, tinh thần và các sáng kiến; qua đó tạo mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị trong và ngoài trường. Tuy nhiên, công tác triển khai hướng dẫn thời gian qua còn gặp các khó khăn như: nhiều Đoàn viên thường xuyên thay đổi nơi tạm trú, nơi cư trú và sinh hoạt không ổn định lâu dài; công tác quản lý Đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú chưa chặt chẽ; Chất lượng, số lượng và nội dung sinh hoạt của chi đoàn tại nơi cư trú chưa phong phú, chưa phù hợp với của Đoàn viên được giới thiệu về sinh hoạt…

Hội nghị cũng đã đề xuất Đoàn cấp trên cần xem xét không áp dụng hướng dẫn này đối với Đoàn viên một số ngành đặc thù do đa số Đoàn viên có thời gian đi thực tập tại cơ sở dài, nên cho chủ trương khuyến khích các bạn sinh hoạt nơi cư trú. Bên cạnh đó cần có quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh về quy trình giới thiệu, tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú; xác định các mốc thời gian thống nhất giữa các đơn vị.

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Anh –  Bí thư đoàn trường đề nghị các chi đoàn tiếp tục triển khai  sinh hoạt nơi cư trú, có kế hoạch theo dõi giám sát việc thực hiện của Đoàn viên tại nơi cư trú đảm bảo hiệu quả, phát huy vai trò xung kích tại địa phương; xây dựng nhiều mô hình hay về sinh hoạt nơi cư trú, đề xuất khen thưởng, các cá nhân, tổ chức tiêu biểu để nhân rộng.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn trường đã công nhận 10 đơn vị đạt Đoàn cơ sở “3 chủ động” cấp trường và 29 đơn vị đạt Đoàn cơ sở “3 chủ động” cấp Đoàn khoa năm học 2020 – 2021.