BTU

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH (TẠM THỜI) VỀ MỨC THU HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2022-2023

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.