BTU

Công bố quyết định nhân sự Ban giám hiệu trường

Chiều ngày 30/12/2021, Sở Nội vụ Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, tổ chức công bố và trao các quyết định nhân sự đối với thành viên Ban Giám hiệu Trường.

Ông Đỗ Thái Dương – Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã trao quyết định về việc phân công phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đối với Ông Trương Văn Chính, Phó Hiệu trưởng Trường điều hành hoạt động của Trường kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến khi bố trí nhân sự giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Tin: Phòng Tổ chức – Hành chính