BTU

Hội nghị chính trị - Pháp luật - chuyên môn đầu năm học 2021 - 2022

Thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận về bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, HSSV; sáng ngày 16/10/2021, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Hội nghị Chính trị - Pháp luật và Chuyên môn đầu năm học 2021 – 2022 (bằng hình thức trực tuyến) với sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động của Trường. 

Hội nghị đã triển khai các nội dung Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các văn bản hướng dẫn triển khai, cụ thể hóa của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH/TW Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các Kết luận của Bộ Chính trị ban hành trong 09 tháng đầu năm 2021; cụ thể một số điểm mới trong Luật Cư trú và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách; Quyết định số 847/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường, báo cáo viên, cũng đã chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng, an ninh 09 tháng đầu năm 2021 (bao gồm tình hình dịch bệnh Covid--19). 

Bên cạnh đó, Phó Hiệu trưởng Trương Văn Chính đã triển khai các vấn đề chung trong công tác chuyên môn năm học mới, trong đó đề cập đến một số nội dung quan trọng về công tác quản lý HSSV, công tác khảo thí nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn.

Trong bối cảnh chung của đất nước, của địa phương với sự ảnh hưởng khó lường trước đại dịch CoVid-19; thay mặt tập thể lãnh đạo Trường, PHT/PT Nguyễn Quang Tân đã nêu lên một số vấn đề quan trọng cần tập trung giải quyết trong năm học 2021 – 2022 và kêu gọi sự quyết tâm, nỗ lực của toàn đội ngũ nhằm hoàn thành mục tiêu kép của Trường trong năm học mới: Vừa phòng, chống dịch bệnh thành công, vừa duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo…/

Tin: Phòng Tổ chức – Hành chính