HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Sáng ngày 16/10/2018, tại Phòng họp CS1, Trường CĐCĐ Bình Thuận đã diễn ra Hội thảo về Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) và Khoa Sư phạm chủ trì tổ chức. Tham dự Hội thảo có TS. Phạm Thị Minh Hạnh_Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo và giảng viên, chuyên viên đến từ các đơn vị trong Trường.